Assemblea Extraordinària AMPA 28 de Gener de 2022 - 17:45h - Via Telemàtica

Link per la reunió

Enviarem el link de la reunió a tots els Socis del AMPA mediant correu electrònic

Votacions

Durant la assemblea s' aprobarà l'acta de la assemblea anterior

ORDRE DEL DIA :

1. Lectura i aprobació de l’acta anterior. Adjuntem enllaç per agilitzar aquest punt.

2. Presentació Nova Junta Directiva de l’AMPA

3. Torn obert de pregs i preguntes

Convocatòries Assemblees AMPA