Funcionament de l'AMPA

L’AMPA fa possible els serveis de Menjador, Extraescolars, Espai de Bon Dia (Acollida), la Permanència i el Casal d’Estiu.

La Junta de l’AMPA i els vocals de les comissions estan en estreta col·laboració i comunicació amb l’equip directiu i amb el Claustre de mestres, per veure les necessitats dels nostres fills, tant en l’àmbit escolar com en el familiar.

La Junta de l’AMPA i les comissions, així com els grups de treball que es conformen, promouen com a col·lectiu iniciatives i projectes que milloren el dia a dia de la nostra comunitat educativa.

L’AMPA no té ànim de lucre, però per poder finançar els serveis i iniciatives, cada curs cobra una petita quota. Aquesta quota et fa soci de l’AMPA i, encara que no puguis participar activament, aportes el teu granet de sorra i, podràs participar de les Assemblees i votar en les iniciatives i projectes en què es proposi invertir esforç i diners.

Pots consultar els Projectes visitant les Comissions en aquesta mateixa pàgina web.

Pots consultar l’apartat “Que és AMPA i que fem” d’aquesta mateixa pàgina web, per veure més detall i com ens organitzem.

Tens tota la informació sobre com associar-se a l’Ampa, la quota anual i la forma de pagament en aquesta pàgina: Fes-te Soci de l’AMPA! – AMPA Escola Garigot

Sandra porta a terme les tasques administratives de l’AMPA com ara gestió dels emails enviats a ampaescolagarigot@gmail.com, atenció a les famílies en l’oficina de l’AMPA, venda de roba, gestió de la quota i finances amb les entitats bancàries, comptabilitat, pagament de nòmines (monitors) i gestió de rebuts.

Tens tota l’informació de com contactar amb ella a:  Atención a las familias

També és la persona encarregada de coordinar el servei d’acollida i permanència; així com la coordinació de l’empresa «El Menú de l’Petit», que s’encarrega de l’espai de migdia i el servei de menjador.Tens 

Sandra és la persona encarregada de coordinar el servei del Espai Bon Dia! i permanència; així com la coordinació de l’empresa «El Menú de l’Petit», que s’encarrega de l’espai de migdia i el servei de menjador.

Tens tota l’informació de com contactar amb ella a:  Atención a las familias

Ani porta a terme les tasques de coordinació relacionades amb les Extraescolars i el Casal d’Estiu,   així com la gestió del compte de correu electrònic  ampagarigotextraescolars@gmail.comCoordina els monitors i els espais de l’escola segons les necessitats que es presenten en l’horari de Extraescolars o durant el Casal d’Estiu.

Tens tota l’informació de com contactar amb ella a:  Atención a las familias

Si tens una idea, projecte o iniciativa novedosa que no està relacionada amb les comissions o grups de treball conformats, contacta amb laJunta del AMPA utilitzant el formulari Contacte General del AMPA” o pots escriure un email a ampaescolagarigot@gmail.com

Si, pel contrari, creus que pot se conformat dins de unes de les comissions i grups de treball existents, envia un correu al compte de la comissió corresponent. Pots visitar les comissions, dades de contacte i les iniciatives que s’estàn portant a terme a “Comisiones y Grupos de Trabajo

Si vols oferir una actividad que creus d’interès per la comunitat educativa, i que pot formar part de la oferta d’Extraescolars, contacta amb Ani.

Tens tota la informació sobre com contactar amb ella a: Atenció a les families

Funcionament de l'Escola (COVID-19)

Pots consultar el Pla de Comunicació de l’Escola Garigot en aquest enllaç: Pla de Comunicació de l’Escola | Escola Garigot (xtec.cat), en el qual trobaràs els telèfons, adreces de correu electrònic i altres vies de comunicació amb les famílies (ClassDojo, agenda, Instagram, web, etc)

Les entrades i sortides poden realitzar-se per portes que donin al carrer, ja que s’ha fixat per Ensenyament que les famílies no poden entrar al recinte escolar. El Garigot disposa únicament de dues portes (ambdues en Carrer Aragó 2A) que s’han repartit de la següent manera:

 • Porta Principal: PRIMÀRIA
 • Porta de Parking – Menjador: INFANTIL

Franges horàries assignades:

 • EI3 (P3): Entrada: 9: 20h // Sortida: 16: 40h
 • EI4-EI5 (P4 i P5): Entrada: 08:55 a 9: 15h // Sortida: 16: 30h
 • 1r i 2n: Entrada: 9: 10h // Sortida: 16: 40h
 • 3r i 4t: Entrada: 9: 00h // Sortida: 16: 30h
 • 5è i 6è: Entrada: 8: 50h // Sortida: 16:20 h

L’ordre de sortida per la porta principal serà: 6B> 5B> 6A> 4B> 3A> 4A> 3B> 2B> 1A> 2A> 1B

IMPORTANT> Més que mai la puntualitat. Si s’arriba tard a la franja horària assignada, s’haurà d’esperar fins que acabin d’entrar els alumnes de l’última franja horària.

Tant la Sortida (00:30) com l’Entrada (15h) serà per les portes assignades (veure pregunta anterior).

Sortiran i entraran també per torns. El nombre d’alumnes en aquest horari és molt menor.

S’ha publicat a la WEB CEIP GARIGOT a: https://agora.xtec.cat/ceipgarigot/general/resum-pla-de-contingencia/

Per INFANTIL són 3:

 • Kit Esmorzar
 • Kit Individual
 • Kit Aula

Per PRIMÀRIA són 4:

 • Kit COVID
 • Kit Esmorzar
 • Kit Individual
 • Kit Aula

Si, sempre que puguin aparcar-se de manera autònoma.

Les autoritzacions relacionades amb el funcionament de l’escola (medicaments, marxar sol, recollir un nen per anar a metge, piscina …) estan disponibles a la WEB CEIP GARIGOT : Autoritzacions | Escola Garigot (xtec.cat)

Les autoritzacions relacionades amb l’AMPA (Acollida, Menjador, Permanència i Extraescolars) les pots trobar en aquesta mateixa web, a la pàgina “Documents i Enllaços”.

Els nens només poden ser recollits a les 12.30h o a les 16.30h (16:20 o 16:40 segons el curs), en les seves portes assignades, pels seus pares, mares o tutors legals i per les persones autoritzades >> veure formulari “Autorització (a altres persones que no són el tutors/es legals) per recollir un nen/a a les sortides” disponible a la WEB CEIP GARIGOT: Autoritzacions | Escola Garigot (xtec.cat)

Recorda que a partir de 3r els nens poden sortir sols si firmes l’Autorització “Autorització per marxar sol”.

TRUCS i CONSELLS!

Per evitar aglomeracions a les Sortides, una bona opció és autoritzar a totes les famílies amigues del teu curs perquè puguin recollir al teu fill mentre arribes. Una altra opció bona és, que encara que vagis a buscar al teu fill (de 3er d’ara endavant), autoritzar-lo a sortir sol, i quedar amb ell en algun punt de trobada proper.

A Primària s’ha habilitat el Pàrquing de Professors per a disposar d’una extensió de pati i s’ha definit un ús rotatori dels espais per dies i cursos per obtenir les 12 zones necessàries. No s’ha optat per establir torns perquè entre les hores assignades per a entrades i sortides, no quedaria temps per coordinar horaris que tinguessin sentit per als nens.

En Infantil, encara que en el Pla de Contingència estava contemplat que hagués torns, finalment s’ha optat per delimitar l’pati en 6 carrils corresponents a cada classe, per aprofitar a l’màxim l’horari a l’exterior i fer totes les activitats possibles a l’aire lliure.

Sí. Les colònies estan subjectes a la participació d’un percentatge mínim de famílies, i les excursions s’organitzaran amb la intenció que siguin preferentment a l’aire lliure.

Sí. Es mantenen les tutories com sempre s’ha fet, però en la mesura del possible, es farà mitjançant vídeo conferència (eina Google Meet).

Si es necessita fer presencial per un motiu particular s’haurà de contactar amb el col·legi.

Mentre l’escolaritat pugui mantenir-presencial, ClassDojo serà una eina de comunicació unidireccional de l’escola a les famílies. Tant de notificacions concretes de tutor a la família, com circulars a la classe o a el cicle, com comunicacions generals de tota l’escola. Les fotografies d’activitats o esdeveniments dels nens es publicaran en ClassDojo.

En cas de confinament, s’activaria la bidireccionalitat de l’eina perquè les famílies puguin comunicar-se amb l’escola per substituir l’agenda física.

Aquest any, a causa de l’Covid, no serà possible mantenir el servei de biblioteca obert a públic com altres anys.

Escolaritat en línea (COVID-19)

Sí. El professorat està rebent des de l’inici de Setembre formacions per establir les eines i adaptar les assignatures en cas de confinament.

La família i el tutor es posaran en contacte perquè, en funció de les circumstàncies de l’alumne i del seu estat de salut, se li facilitin els continguts i tasques i pugui continuar l’aprenentatge.

A tots els alumnes que ja tenen l’autorització signada per poder fer ús dels recursos digitals, se’ls facilitarà l’usuari i contrasenya de el G-Suite de l’escola. El hauran escrit o enganxat a l’agenda.

És important saber-ho perquè en cas de confinament cal utilitzar-lo per poder accedir a Google Classroom, una aplicació gratuïta de Google, on trobaràs l’enllaç per poder fer les vídeo conferències amb els mestres i les tasques que vagin penjant.

Per a aquesta situació la família ha de posar-se en contacte amb el col·legi.

Des de l’AMPA es va fer un intent d’agrupar diverses famílies interessades a comprar dispositius durant l’estiu buscant un proveïdor que oferís bon preu. No es va aconseguir, però es pot tornar a intentar.

Haurà d’adaptar-segons el curs, però la proposta és que hi hagi diversificació de tasques que no siguin exclusivament d’ordinador.

Sí. La càrrega lectiva d’aquest curs no s’ha rebaixat. S’utilitzarà Google Classroom. Permet diferents tipus de tasques (documents imatges, vídeo, àudio, enllaços …) i realitzar un seguiment per facilitar l’avaluació i comunicació entre alumnat i professorat.

Els professors estan rebent formacions tant per a l’ús de les eines, com per agilitzar i enriquir les propostes i la introducció de nous coneixements.

Mesures COVID-19

Des de la Generalitat s’estableix una llista de símptomes que ens pot servir de guia a les famílies per detectar possibles casos de COVID, i que per a menors de 14 anys són els següents:

 • Febre de més de 37,5ºC
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Fatiga, dolor muscular i / o mal de cap
 • Pèrdua d’olfacte o gust (nens grans i adolescents)

Refredat nasal i mal de coll, només si van acompanyats d’altres símptomes Covid

Sí. Cal omplir el formulari que trobaràs a la circular següent, publicada a la WEB CEIP GARIGOT a l’adreça: https://drive.google.com/file/d/1aUTnysmMei5SQleoonB-GzKvyOVmrawN/view

Si per qualsevol motiu el teu fill no va a anar a classe, has de avisar l’escola omplint el formulari que pots trobar en aquesta circular publicada en WEB CEIP GARIGOT: https://drive.google.com/file/d/1aUTnysmMei5SQleoonB-GzKvyOVmrawN/view

Si el tutor sospita que un dels nens de la classe presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 l’acompanyarà a una sala que el centre reserva per a aquests casos, i que estarà ben ventilada. Es alertarà el gestor Covid-19 de l’escola i es cridarà a la família.

Serà Departament d’Ensenyament qui, tenint la informació de qui entra en cada grup i segons el moment de risc, ha de determinar les actuacions a seguir.

En cas d’un test PCR positiu, tot el grup estable, inclòs el professor, s’ha de sotmetre a la prova PCR per detectar si hi ha hagut contagi.

Si la resta de el grup, professor i alumnes, donen negatiu, poden continuar assistint a classe. Si es detecta en el grup un positiu més, tot el grup romandrà aïllat a casa, en els que rebran atenció educativa a distància.

El gestor COVID-19 registrarà tots els contactes estrets dels positius durant els dos dies previs a l’aparició dels símptomes.

Sobre aquest punt és important signar el consentiment o no consentiment per a la realització de les proves PCR i lliurar-lo a l’escola. Es pot trobar una còpia en Autorització PCR.

Només el germà de el cas PCR positiu, per ser part de la seva unitat familiar, haurà de romandre a casa i sotmetre a una prova PCR. Els seus companys de classe seguiran anant a l’escola normalment.

Si el germà donés positiu, s’iniciaria el mateix procediment d’aïllament i PCR dels seus companys de classe.

Són instruccions de Salut, que es poden consultar clickant aquí

Serà el Departament d’Ensenyament qui, tenint la informació de qui entra en cada grup, determinarà les actuacions a seguir.

És obligatori que tots els alumnes assisteixin a l’escola. Només els alumnes amb prescripció mèdica poden quedar-se a casa i no estan obligats a assistir a l’escola.

Segons el Pla general el tema d’entrades i sortides ja aquesta regularitzat. Per a casos tan concrets com que un pare o mare que siguin persones de risc hagin de portar el seu fill a l’escola i no vulguin proximitat a l’hora del lliurament amb altres famílies, s’hauran de posar en contacte directament amb el col·legi, per correu electrònic, i exposar el seu cas.

Veure el Pla de Contingència publicat en WEB CEIP GARIGOT :

https://agora.xtec.cat/ceipgarigot/general/inici-de-curs-pla-de-contingencia/

Planificades 2 cops diàries en horari lectiu i s’està sol·licitant major nombre d’hores de neteja.

Veure el Pla de Contingència publicat a WEB CEIP GARIGOT :

https://agora.xtec.cat/ceipgarigot/general/inici-de-curs-pla-de-contingencia/

Es ventilaran els espais sempre en les entrades i sortides dels alumnes, i 3 vegades més durant el dia, a l’almenys 10 minuts cada vegada. Encara que sempre que les condicions meteorològiques ho permetin es deixaran les finestres obertes tot el dia. És recomanable durant l’època de fred que els nens portin a classe un polar o roba d’abric còmoda per poder treballar a classe amb les finestres obertes.